KUNJUNGAN MURSYID THARIQAH NAQSABANDI INTERNASIONALMTI Canduang - Selasa, 07 Februari 2012

Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. serta rangkaian kunjungan silaturrahmi dan dakwah keliling ke Sumatera Barat, seorang tokoh Thariqat internasional dan Mursyid Thariqah Naqsabandi Haqqani untuk Indonesia Syaikh Mustafa Mas’ud Al Haqqani berkunjung ke MTI Canduang pada Selasa (07/02) yang diterima langsung oleh Rais 'Am MTI Canduang H. Amhar Zen Arrasuli.

Dalam pertemuan singkat itu, Syaikh Mustafa Mas’ud Al Haqqani memberi taushiyah didepan guru-guru dan murid-murid MTI Canduang yang bertempat di ruangan Aula. Meningkatkan kecintaan kepada Allah, Rasulullah dan Islam sangat ditekankannya. "sedangkan orang yang baru kenal dengan Islam saja bisa lebih mencintai Allah, Rasulullah dan Islam mengapa kita yang dipersiapkan untuk itu tidak bisa" kata Syaikh Mustafa. | Fitrayadi

--------------

Syaikh Mustafa Mas’ud Al Haqqani merupakan khalifah yang di tunjuk oleh Sulthon Awliya Syaikh Muhammad Nazhim Adil Al Haqqani,untuk tarekat naqshbandi haqqani,di indonesia,Syaikh Mustafa Mas’ud Al Haqqani berdakwah keliling indonesia,kalau biasanya murid yang mendatangi guru,ini malah guru yang mendatangi murid, beliau sebelumnya adalah mursyid di 7 tarekat,tapi semua nya beliau lepaskan dan beliau berkhidmat pada tarekat naqshbandi haqqani, dan menjadi khalifah dari mursyid tarekat naqshbandi haqqani,bahkan pekerjaan dunia beliau tinggalkan untuk mengabdi kepada ALLAH dan RasulNYA,banyak orang yang kurang beruntung karena tidak bisa bertemu dengan Sulthon Awliya,berkat dedikasi dan perkhidmatan beliau akhirnya banyak orang yang beruntung berbai’at dalam tarekat naqshbandi haqqani.Al fatihah…..


CURRICULUM  VITAE
N a m a                   MUSTAFA  MAS’UD  AL HAQQANI
Tmp./Tg Lahir         Jombang, 25  Januari  1947
A l a m a t                Jl. Hasbi  40 Otista  Jakarta 13330
Status                      Wakil Naqsybandi  Haqqani  Di  Indonesia
Pendidikan             Madrasah  Ibtidaiyah  Darul  Ulum  Jombang                1960
                              Madrasah Muallimin  Darul  Ulum  Jombang                 1962
                              Madrasah  Aliyah  Darul  Ulum  Jombang                      1965
                              IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, F.Tarbiyah              1970
                              Trainee  Program  LP3ES  Jakarta                                  1975
                              University of London,School of Oriental &African          1982
                              Studies
                              Johann  Wolfgang Goethe Universitat, Frankfurt           1983
                              Am Mainz, Deutschland
Pengalaman           Ketua  Dewan  Mahasiswa  IAIN  Su Ka, Yogya    1969-1974
                              Ketua  BKMI  Yogyakarta                                       1969-1971
                              Dosen Universitas  Islam Yogyakarta,Wonosari    1970-1972
                              LP3ES  Jakarta, Peneliti & Pengembang               1975-1977
                              Masyarakat
                              Universiti  Kebangsaan Malaysia, Pensyarah        1978-1981
                              Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan,              1979-1981
                              Kuala Lumpur,HRDC Trainer
                              Universitas  Ibn  Khaldun, Bogor, Staf Ahli            1983-1989
                              Program Islamisasi Kampus dan Sciences
                              STAN, Jakarta, Dosen                                             1987-1996
                              BKSPTIS Indonesia, Jakarta                                  1989-1993
                              Universitas Pancasila, Jakarta, Dosen                   1990-1998
                              Universitas Asy Syafi’iyah, Jakarta                        1989-1995
                              Thariqat An Naqsybandi Aliyah, Wakil Indonesia  1997-skrg
                              Naqshbandi Center, London, I’tikaf                                1998
                              Universitas Muhammadiyah Jakarta                      2001-2003
                              Dosen Program Magister Akuntansi
                              Da’wah  Islam  di  Amerika                                    1999-2003
                              Da’wah  Islam  di  Indonesia                                  1997-skrg
                              Zawiyah NaqsybandiCikreteg Bogor-Suluk                    2004
Keterangan           Menikah, dengan  3 orang anakLebih baru Lebih lama